Registratieformulier

"Voor de Tutor"

Welkom bij het online registratieformulier voor het Tutor Programma Rekenen en Wiskunde, van Fundashon Tur Ta Konta. Fijn dat u interesse heeft om ons team van enthousiaste vrijwilligers te versterken!

Het formulier bestaat uit maximaal 20 vragen. Wij verzoeken u om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Vervolgens zullen wij de registratie in behandeling nemen en binnen 1 week contact met u opnemen per email. Houd svp uw junkmail/reclame folder in de gaten!

Mocht u vragen hebben over de registratieprocedure en/of het Tutor Programma, dan kunt u contact opnemen via info@turtakonta.com

Vriendelijke groet namens het bestuur van Tur Ta Konta

Stap 1

Contactgegevens
Wanneer bent u geboren
Waar bent u geboren?
Werkomgeving (indien van toepassing)
Hoogst genoten en afgeronde opleiding*

Stap 2

Voortgezet onderwijs*

Ik heb het voortgezet onderwijs afgerond met een voldoende voor wiskunde op de examenlijst

Ik heb het voortgezet onderwijs en/of een latere studie afgerond wel met een voldoende afgerond voor andere wiskunde gerelateerde vakken (bijv. boekhouding, natuurkunde, ICT, enz.).

Talen*

Ik beheers de volgende talen (meerdere opties mogelijk)

Werkervaring*
Werkervaring met jonge mensen
Eerder vrijwilligerswerk

Stap 3

Referenties (optioneel):

Naam, organisatie en tel.nr. van referentie bij wie ik (vrijwilligers)werk heb gedaan:

Ik ben bereid om mee te doe aan deskundigheidstrainingen m.b.t. dit vrijwilligerswerk*

Stap 4

Justitie*

Bent u in het verleden in aanraking geweest met justitie?

Doel*
Gezondheidsstatus*

Mijn gezondheidstoestand laat dit vrijwilligerswerk toe

Selecteer scholen*

Ik kan wekelijks rekenbegeleiding geven op school, van 13-14 uur, op één van de volgende scholen (Meerdere selecties mogelijk)

Overige opmerkingen:

Klik op de knop Verzend om uw registratie te versturen