QUIZ /

KUES TUR TA KONTA

Sinds 2015 organiseert Fundashon Tur Ta Konta elk jaar een quiz voor de leerlingen van groep 8 van het funderend onderwijs.

50 Funderend onderwijsscholen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Kues Tur Ta Konta. Het doel dat de Stichting zich vanaf het begin stelt is het toegankelijker maken van rekenen en wiskunde voor alle leerlingen van het funderend onderwijs. Rekenen en Wiskunde is een leuk en een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven waar niemand bang voor hoeft te zijn.