SYMPOSIUM 2017

“Fall in love with Mathematics”

24, 25 en 26 oktober 2017 organiseerde Fundashon Tur Ta Konta in samenwerking met de Universiteit van Curaçao ‘Dr. Moises Da Costa Gomez’, het reken- en wiskunde symposium “Fall in love with Mathematics”.

Als keynote sprekers zijn uitgenodigd prof. dr. Richard Bisk (USA) -een autoriteit op het gebied van reken- en wiskundeonderwijs- die  “World Trends in Policy of Mathematics” behandelt en hierover van gedachten zal wisselen en drs. Ferry Haan (NL) -lid van de onderwijsraad in Nederland, docent, onderzoekcoördinator, columnist onderwijsinnovatie-  die ons met het thema “Onderwijs 2032” meeneemt in het proces van curricula vernieuwing dat is ingezet in Nederland.

Dit alles met als doel om te komen tot een duurzamere beleidsmatige professionalisering van Rekenen en Wiskunde.

Reken -en wiskunde symposium 24, 25 en 26 oktober 2017 in samenwerking met de Algemene Faculteit van de UoC voor het onderwijsveld, beleidsmakers, adviseurs, schoolbesturen, Ministerie van OWCS.

Onderwijs 2032  (drs. Ferry Haan)

Ferry Haan neemt ons mee in het proces van curricula vernieuwing dat is ingezet in Nederland. Na het advies van de Onderwijsraad ‘Een Eigentijds Curriculum’ uit 2014, heeft de staatssecretaris van Onderwijs het project Onderwijs2032 gestart. Dit project van curricula vernieuwing gaat inmiddels verder onder de naam Curriculum.nu. Het proces van curriculum vernieuwing begint nu werkelijk in het voorjaar van 2018. Ferry Haan probeert lessen te trekken uit de wisselende ervaringen tot dusver. 

Worldtrends in policy of Mathematics  (prof. dr. Richard Bisk)

Teacher Content Knowledge is Critical

In 2007, Massachusetts implemented more rigorous math standards for new primary teachers. “Our students’ math achievement, ahead of the nation but far below that of their international peers, will not rise until mathematics teaching and learning improves vastly—starting with elementary school.” This talk will describe these new standards as well as the influence of the PISA and TIMSS studies on our work to improve student performance.

 

Symposium 2017
Symposium 2017
Symposium 2017
Ferry Haan

Sustainable Policy professionalization of Mathematics (prof. dr. Richard Bisk)

The Common Core State Standards

Traditionally, education standards in the U.S, have been defined separately by each our 50 states.  The Common Core draws heavily on the most effective standards from states across the U.S. and countries around the world. It provides consistent learning goals across states that outline what a student should know and be able to do at the end of each grade.  We will look at the some of the key features at the primary level and some of the challenges in implementation.

Operations with Whole Numbers and Fractions are similar (prof. dr. Richard Bisk)

Understanding the Math We Teach

What are some lessons from top-performing countries?  Too often, students see math as a series of unrelated facts and rules. As teachers, we need to help them understanding the coherency of the concepts they learn as they progress through the grades.  This talk will focus on the meaning of the four operations for working with whole numbers, fractions and integers.  The more we understand, the better we can teach.

Lesson Study (drs. Ferry Haan)

In 2016 kwam de Onderwijsraad met het advies Professionele Ruimte. Teamleren staat hierin centraal. Professionalisering vindt nu vaak op individueel niveau plaats. Of juist op schoolniveau. Alle docenten horen verplicht een verhaal aan in de aula. Er worden kansen gemist op teamniveau. Lesson Study, een onderwijsaanpak afkomstig uit Japan, vult dit gat op. De methode is bruikbaar voor elk schoolvak, maar vooral wiskundigen en rekendocenten lijken enthousiast over de aanpak. In essentie komt de methode erop neer dat docenten een les gezamenlijk voorbereiden. Wanneer de les wordt gegeven kijken vele docenten mee en volgen individuele leerlingen en hun denkprocessen. Ferry Haan is als economiedocent betrokken geweest bij lesson study cycli. Als onderzoeker bij lesson study workshops en conferenties. Naast lesson study zijn andere aanpakken denkbaar. In Nederland timmert Stichting LeerKracht aan de weg. Teamleren staat ook hier centraal.

Language and Mathematics (drs. Mary-Ann McLeod en drs. Eva Verspuij-van Leeuwen)

In de afgelopen jaren is de relatie tussen taal en rekenen steeds sterker geworden. Hoe komt dat tot uiting? In de klas; wanneer de leerling nadenkt en zich probeert uit te drukken en tevens in het beantwoorden van opgaven. Woordkennis van vak- en schooltaal schiet tekort. Deze presentatie beschrijft de invloed van taalbeheersing op rekenvaardigheden. Wat wordt er gesignaleerd en wat kunnen we er aan doen?

Introduction to Model Drawing (prof. dr. Richard Bisk)

Model drawing is a powerful method that uses bar diagrams to help students make sense of and solve problems. Teachers will be given strategies for how to help students utilize this technique and will have the opportunity to grapple with some problems on their own. The relationship between bar models and algebra will also be examined.

Advanced Model Drawing (prof. dr. Richard Bisk)

An opportunity to work on and share solutions to more challenging problems using bar models.

Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door

Afbeelding 1
CorendonLogo
verkleind Renaissance Curaçao Resort & Casino logo Black
Avila logo 1000
idesign logo