REKENBEGELEIDING PROGRAMMA

1

11

 

Tur Ta Konta tutor met haar leerling.
Wekelijks krijgt de leerling na school rekenbegeleiding van zijn of haar tutor.

 

 

Jaarafsluiting schooljaar 2017-2018 met alle leerlingen en tutoren die hebben deelgenomen aan het rekenbegeleiding programma.

 

Een goede beheersing van rekenen en wiskunde op jonge leeftijd is bepalend voor de ontwikkeling van een kind en de hele gemeenschap. Fundashon Tur Ta Konta biedt minimaal 1 keer per week één-op-één begeleiding aan kinderen uit groep 6,7 en 8 van het Funderend Onderwijs, die extra hulp nodig hebben bij rekenen en wiskunde.


7

Tutor worden

Vrijwilligers geven, na een gedegen training, wekelijks begeleiding aan een vaste leerling. Dit gebeurt doorgaans op school, direct na school.

De leerlingen worden door de school geselecteerd, op basis van een door de stichting verstrekt kader.

De tutor wordt regelmatig bijgeschoold middels tutor thema avonden.

De leerling en de tutor sluiten het jaar af met een Jaarafsluiting; een feest voor iedereen!


Tutor en leerling II


tutor en leerlingen


Leerling en tutor