“Mijn kind heeft dit schooljaar
rekenbegeleiding nodig…”

Zit uw kind in groep 6, 7 of 8 van het Funderend Onderwijs?

Heeft uw kind moeite met rekenen en wiskunde?

Zoekt u rekenbegeleiding voor uw kind?

Tur Ta Konta-scholen

Fundashon Tur Ta Konta werkt nauw samen met 15 scholen op Curaçao.

Via onze vrijwilligers biedt de stichting gratis 1-op-1 rekenbegeleiding aan leerlingen uit groep 6, 7 en 8. De leerkracht en de schoolleiding melden deze leerlingen aan.

School staat wèl in de lijst

Staat de school van uw kind wèl in de lijst? En uw kind zit in groep 6, 7 of 8?

Neem gerust contact op met de schoolleiding en vraag naar de mogelijkheden voor rekenbegeleiding via Fundashon Tur Ta Konta. Mail ons daarna ook op info@turtakonta.com.

School staat niet in de lijst

Staat de school van uw kind niet in de lijst?

Neem contact op met de schoolleiding en vraag naar mogelijkheden voor rekenbegeleiding via Fundashon Tur Ta Konta. Mail ons daarna ook op info@turtakonta.com.

15 deelnemende scholen

Benieuwd naar de deelnemende scholen? Klik hier voor het complete overzicht.


J. W. Th. Schotborgh school
J. W. Th. Schotborgh school